Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor klanten en/of leveranciers van Auto Service Doorten B.V..

In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Auto Service Doorten B.V. omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: NAW-gegevens, e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers e.d.

Auto Service Doorten B.V. vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om bij u een offerte aan te kunnen vragen, u een offerte te kunnen aanbieden, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (deels-) externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Ook maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zoals het versturen van een e-mail nieuwsbrief mailing.

Direct marketing
Wij gebruiken uitsluitend zakelijke gegevens voor commerciële doeleinden zoals het per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Wij maken gebruik van social media, o.a. FaceBook. Wij gebruiken hierbij alleen uw gegevens (bijv. foto’s van klanten), na toestemming van de betreffende klant.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.
Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u geen klant bent (geworden) (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.

Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht:

  • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
  • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.
  • Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Auto Service Doorten B.V.
t.a.v. de directie
Voor contactgegevens, zie deze website.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Deze privacyverklaring is ingegaan per 16 mei 2018. Auto Service Doorten B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

1